ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจุดประกายทำขาย “ให้” เป็น ซีซัน 2

(สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ รบกวนตรวจสอบอีเมลตามที่แจ้งไว้ในการสมัคร เพื่อสแกนยืนยันสิทธิ์และเข้ากลุ่ม)


วิธีค้นหารายชื่อ (ด้วยการ Search)


1. กรณีใช้งานผ่านมือถือ

1.1 ระบบ IOS

- ผ่านแอป "Safari" : กดปุ่มสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรตรงกลาง > กดเลือกเมนู Find on page > พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา

- ผ่านแอป "Chrome" : เลือกสัญลักษณ์จุด 3 จุดที่มุมขวาล่าง > เลือกเมนู Find in Page > พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา


1.2 ระบบ Android

- ผ่านแอป "Chrome" : เลือกสัญลักษณ์จุด 3 จุดที่มุมขวาบน > เลือกเมนู Find in Page > พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา


2. กรณีใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์/แลปท็อป

2.1 ระบบ Mac OS

- กด Command + F

- พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา


2.2 ระบบ Microsoft

- กด Ctrl + F

- พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา

ประกาศรายชื่อ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

E-newsletter Subscription

Subscribe to ttb foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
ttb foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating fai-fah (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.