กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564

กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี


วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู เวลา ๑๓.๓๙ น.


วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือท่าจีนห่างจากฝั่งประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เนื้อที่กว้าง ๘๒ ไร่ ๑ งาน มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซึ่งเรียกกันว่า “ หลวงพ่อโตวัดป่าไลไลยก์”

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า ๑,๒๐๐ ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศแวะเวียนมาไม่ขาดสาย โดยเฉพาะการมากราบไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ สูง ๒๓.๔๗ เมตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรี นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสถานที่น่าสนใจอีกไม่น้อย เช่น “บ้านขุนช้าง” เรือนไทยโบราณแบบคหบดีที่สร้างขึ้นตามคำพรรณนาในนิทานคำกลอนเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน, หอศิลป์อนุสรณ์ สุรพล สมบัติเจริญ รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ที่บริเวณรอบวิหารหลวงพ่อโต ให้ผู้ที่มาทำบุญไหว้พระ ได้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ : เป็นพระก่ออิฐถือปูน ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง ๒๓.๔๗ เมตร หลวงพ่อโตเดิมน่าจะเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งเหมือนวัดพนัญเชิงในสมัยแรกๆ
  • ภาพเขียนเรื่องราว ขุนช้าง-ขุนแผน : รอบ ๆ วิหารของหลวงพ่อโต มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวของขุนช้าง-ขุนแผน ตั้งแต่เริ่มเรื่อง จนถึงตอนสุดท้าย เป็นภาพที่สวยงาม และได้ความรู้
  • เรือนขุนช้าง : เป็นเรือนไทยแบบโบราณ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าเลไลยก์ สร้างเป็นเรือนไทยไม้สักหลังใหญ่กว้างขวาง ตามเรือนของขุนช้างในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
  • ตลาดต้องชม : ภายในบริเวณวัด เป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีเมืองสุพรรณ

วัตถุประสงค์ในการทำบุญกฐิน “หนึ่งแรงใจร้อยปันบุญ”

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ ในงาน พระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำนุบำรุงพระอารามวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

นอกเหนือไปจากการได้ร่วมบุญกับทางวัดแล้ว เงินทำบุญในครั้งนี้ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ยังปันบุญไปให้กับองค์กรสาธารณกุศลอีกกว่า ๑๓๐ องค์กรสาธารณกุศล ภายใต้เวปไซต์ “ปันบุญ” สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) ซึ่งนับว่าเป็นการกระจายบุญต่อให้กับองค์กรสาธารณกุศลได้อย่างทั่วถึงจากการร่วมบุญกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้


รายละเอียดองค์กรสาธารณกุศลภายใต้เวปไซต์ปันบุญ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
มูลนิธิกำลังใจ มูลนิธิยุวพัฒน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มูลนิธิสายเด็ก 1387
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า สถาบันราชประชาสมาสัย
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ฟอร์เด็ก มูลนิธิกาญจนบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มูลนิธิดวงใจใหม่
มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สภากาชาดไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช-อินเดีย1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิราชประชาสมาสัย มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากฯ จ.ตาก มูลนิธิฯ พระราชวังเดิม มูลนิธิคุ้มเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเพือวัดบุพพารามสาวัตถีอินเดีย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มูลนิธิดวงประทีป สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog Foundation) มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โรงเรียนมีชัยพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มูลนิธิเวชดุสิตฯ
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว มูลนิธิรามาธิบดีฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศิริราชมูลนิธิ
มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธินวธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลนิธิทีเอ็มบี มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ มูลนิธิสัมมาชีพ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย / Kenan Foundation Asia กองทุนอาคารคุ้มเกศ
มูลนิธิสันติสุข มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเรา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิกระจกเงา
สหทัยมูลนิธิ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดท่ามะไฟ วัดมกุฎกษัตริยาราม
มูลนิธิศุภนิมิต โบสถ์พระกุมารเยซู *** มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย วัดมาบจันทร์ คริสตจักรพระพรไพบูลย์ *** วัดดอนจั่น
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด วัดอรุณราชวรารามฯ วัดวรนาถบรรพต วัดพระบาทน้ำพุ
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ คริสตจักรมหาพรรังสิต *** คริสตจักรนิมิตใหม่ *** วัดหัวลำโพง
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (วัดโพธารามมหาวิหาร) วัดวงเทพ วัดธาตุทอง
มูลนิธิบ้านพระพร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดท่านั่ง
สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม (ประเทศไทย) วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว วัดทิพยรัฐนิมิตร วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) ***


ช่องทางการบริจาค

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และร่วมปันบุญสู่ร้อยกว่าองค์กรสาธารณกุศลภายใต้ www.punboon.org ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. กล่องรับบริจาคได้ทุกสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๔๖๗-๑-๐๗๙๗๙-๘
    ชื่อบัญชี วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ๒๕๖๔
  3. www.punboon.org
  4. Scan QR Code :

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตรงกับขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู

๐๙.๐๙ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
๑๓.๑๕ น. พุทธบริษัทพร้อมเพรียงกันในพระอุโบสถ
๑๓.๒๙ น. ประธานเดินทางถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
๑๓.๓๙ น. ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์อนุโมทนา
และถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพร

E-newsletter Subscription

Subscribe to ttb foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
ttb foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating fai-fah (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.