ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

แนวคิดการออกแบบอาคาร: การนำเอกลักษณ์การใช้ชีวิตของคนไทยในชุมชน มาออกแบบให้สามารถสัมผัสได้ด้วยการสำนึกมากกว่าการมองเห็น โดยมีแสงจากธรรมชาติ
และอากาศที่ถ่ายเท เสมือนกับเป็นลานกลางแจ้งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คนในชุมชน ออกแบบอาคารโดยสถาปนิกอาสา คุณเอกสิทธิ์ แจ้งอ่างหิน เจ้าของบริษัท Anghin Architectureวิชาเด่น: การท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

ดูตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย คลิกที่นี่ 
คุณครูไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย หมวดการท่องเที่ยว • คุณครู เฉลิมพร จันทร์ทอง

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู เจษฎาพร ศรวิชัย

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู นรากร คูสกุล

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู ศุภวรรณ สุธรรมฤทธิ์

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

 • คุณครู วิญญู ศิริพัฒนานนท์

  สอนวิชาท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน


หมวดภาษา • คุณครู วริศรา จงเลิศจรรยา

  สอนภาษาอังกฤษ

 • คุณครู ธิษณามตี จิรางกูล

  สอนภาษาเกาหลี


หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • คุณครู ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู ทวีวัฒน์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู สัญญา ฆ้องกระโทก

  สอนมวยไทย

 • คุณครู ชาติชาย อนันต์วัจนรัตน์

  สอนกีตาร์

 • คุณครู พัชรพร สโมสร

  สอนร้องเพลง

 • คุณครู กิตติพรรดิ์ มุขพิลา

  สอนเต้น


หมวดศิลปกรรม • คุณครู ประพัฒน์ กุลพาวิโรจน์

  สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • คุณครู ยุฐิพงษ์ กนกวงศ์อนันต์

  สอนศิลปะไทย


สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย ติดต่อ299, 301 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น.  (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 0-2418-0130แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อยสมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป