ข้อตกลงและเงื่อนไข

บัญชีผู้ใช้
เนื้อหาผู้ใช้
การโพสต์เนื้อหา
สิทธิ์ของมูลนิธิ

บัญชีผู้ใช้

 • ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ เช่น การร่วมเป็นอาสาสมัคร
  ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ดังนั้น มูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่า โปรดรักษารหัสผ่านของท่านให้ปลอดภัย เพราะท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เชื่อมโยง
  กับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิ หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดกำลังใช้งานบัญชีของท่านอยู่ โปรดแจ้งให้มูลนิธิทราบผ่านช่องทาง ตามรายละเอียดในเมนู “ติดต่อเรา”
 • เมื่อท่านสร้างบัญชีผ่านการลงทะเบียน ถือว่าท่านได้ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านมาให้มูลนิธิเพื่อใช้เป็นประวัติส่วนตัวของท่าน ทุกกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิ

เนื้อหาผู้ใช้

 • เมื่อท่านโพสต์เนื้อหาใดๆ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของมูลนิธิ
 • ท่านไม่สามารถโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมาย รวมทั้งกฎหรือระเบียบระหว่างประเทศ และมูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและการกระทำใดๆ ก็ตามที่ท่านได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ รวมทั้งผลที่ตามมาของการโพสต์เนื้อหาเหล่านั้นด้วย
 • หากมูลนิธิได้รับแจ้งว่าเนื้อหาของท่านละเมิดกฎหรือสิทธิของผู้อื่น หรือหากมูลนิธิพบว่าเนื้อหาของท่านละเมิดแนวทางของเว็บไซต์ของมูลนิธิ มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้นออกจากเว็บไซต์ของมูลนิธิ

การโพสต์เนื้อหา

 • เนื้อหาที่ท่านได้ส่งมาหรือโพสต์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ มีแนวโน้มว่าจะเข้าถึงได้ต่อสาธารณะ หากท่านกังวลว่าสมาชิกท่านอื่นๆ ของเว็บไซต์ของมูลนิธิ หรือบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก จะทราบเนื้อหาบางส่วนของท่าน กรุณาอย่าโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น และขอให้ท่านได้โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธินั้น ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิด้วย

สิทธิ์ของมูลนิธิ

มูลนิธิเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.ttbfoundation.org รวมถึงแอปพลิเคชั่นและบริการในปัจจุบัน
และในอนาคต พร้อมทั้งเครื่องหมายทางการค้า Application Programming Interfaces (API1) รหัส และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยพนักงานของมูลนิธิ

มูลนิธิขอแจ้งให้ท่านทราบว่า มูลนิธิห้ามท่านกระทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ขณะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของมูลนิธิ:

 • เข้าถึง แทรกแซง หรือใช้งานพื้นที่หรือระบบภายในเว็บไซต์ของมูลนิธิ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิหรือของผู้ให้บริการของมูลนิธิ
 • ทำให้ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ หรือสำรวจ หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบใดๆ ของมูลนิธิ
 • ใช้บริการของมูลนิธิในทางใดทางหนึ่งเพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือแทรกแซง ขัดขวางการเข้าถึง
  ของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงการส่งไวรัส การบรรจุข้อมูลเกินขนาด การทำให้ข้อมูลล้น การทำสแปม การส่งอีเมลจำนวนมากไปยังเว็บไซต์หรือบริการของมูลนิธิ

Application Programming Interfaces (API) คือ การสนับสนุนแอปพลิเคชั่นและบริการหลากหลายประเภท โดยช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิแบ่งปัน (Share) เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชั่นหรือบริการต่างๆ และช่วยให้บุคคลภายนอกค้นพบเนื้อหา ได้สิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อต่างๆ และแบ่งปัน สื่อเหล่านั้นผ่านการฝังลิงค์เว็บไซต์

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป