ศูนย์ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

ศูนย์ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

แนวคิดการออกแบบอาคาร: ออกแบบโดยเน้นความโปร่ง โล่งสบาย โดยใช้แสงจากธรรมชาติ (Natural) และเลือกใช้วัสดุที่ยังคงความเรียบ เท่
ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ผสานเข้ากับความทันสมัยในการออกแบบพื้นที่ “Colorful, Connective & Creativity” เพื่อให้การใช้งาน
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Penrose stairs หนึ่งในผลงานด้านศิลปะชื่อดังระดับโลก ที่สื่อถึงบันไดที่เรียงต่อกัน เปรียบเหมือนจินตนาการของเด็ก ๆ ที่ไม่มีสิ้นสุด พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ต่อไป สู่แลนด์มารค์แห่งใหม่ ของจังหวัดนนทบุรี พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้กับเยาวชนผ่าน Wall Arts ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนชาวนนทบุรี ออกแบบโดย Linda May Melendez Corporate Property &
Services-ttbวิชาเด่น: สื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ (Online Hub) จุดประกาย และสร้างประสบการณ์ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในโลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และคลาสสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน อาทิ คลาสครัว และคลาสศิลปะดูตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า นนทบุรี  คลิกที่นี่คุณครูไฟ-ฟ้า นนทบุรีหมวดคหกรรม • คุณครู พิมพ์ภา โอภาส

  สอนทำขนม


หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • คุณครู ศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์

  สอนร้องเพลง

 • คุณครู ธีรพงษ์ อมรเรืองตระกูล

  สอนกีตาร์

 • คุณครู ธณัตชัย เหลือรักษ์

  สอนวงดนตรี

 • คุณครู ทฤฆมน ยอดจันทร์

  สอนเต้น

 • คุณครู สมัย ยงยุทธ

  สอนมวยไทย

 • คุณครู ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด


หมวดศิลปกรรม • คุณครู สุพัตรา จันทราภรณ์

  สอนศิลปะ

 • คุณครู ศุภโชค ผะอบสิน

  สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก


หมวดสื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์ • คุณครู พัฒนะ จิรวงศ์

  สอนสื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์
สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ติดต่อ28/26-28 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11.00 – 19.30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 0-2227-0073 , 08-1135-4298แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า นนทบุรีสมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป