ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

แนวคิดการออกแบบอาคาร: การนำไอเดียสนุก ๆ ของเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศมาออกแบบ โดยเติมสีสันเพื่อสะท้อนความสดใสร่าเริง ออกแบบอาคารโดยสถาปนิกอาสา Stephen Pimbley ผู้อำนวยการบริษัท SPARK บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ประเทศสิงคโปร์ดูตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ  คลิกที่นี่
คุณครูไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศหมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • ครูต้อง

  วรนันท์ คำเพ็ญ

  สอนกีตาร์

 • ครูเป่าเปา

  ธัมมรินทร์ สรรพวัฒน์

  สอนวงดนตรี

 • ครูโน้ต

  ชาลิสา ชาว์บ

  สอนร้องเพลง

 • ครูลูกแก้ว

  อัญชิสา เจริญสวัสดิ์ศิริ

  สอนเต้น

 • ครูปืน

  ศรัณย์กรณ์ ทิศานุรักษ์

  สอนเต้น

 • ครูรักยิ้ม

  ธวัชชัย ราชกุล

  สอนมวยไทย

 • ครูเยี่ยม

  สุรศักดิ์ ทวีศิลป์

  สอนมวยไทย

 • ครูจ๊อบ

  สมัย ยงยุทธ

  สอนมวยไทย

 • ครูตั้น

  อรรถพล นวลละออง

  สอนเทควันโด

 • ครูนุ่น

  สดายุทธ อ่วมอารีย์

  สอนเทควันโด

 • ครูบอล

  ณัฐกิตติ์ เขมะสถิตย์

  สอนเทควันโด

 • ครูเจม

  ธนาศักดิ์ วชิชญานันต์

  สอนเทควันโด

 • ครูฟอร์ม

  อัษฎาวุฒิ คงใหญ่

  สอนเทควันโด


หมวดศิลปกรรม • ครูเท็ด

  ยุฐิพงษ์ กนกวงศ์อนันต์

  สอนวาดเส้น

 • ครูดอน

  ศิริชัย ดอนสิงห์

  สอนสีน้ำ


หมวดภาษา • ครูธิษา

  ธิษณามตี จิรางกูล

  สอนภาษาเกาหลี

 • ครูเอส

  อภิชาติ บุญรอด

  สอนภาษาอังกฤษ


หมวดคหกรรม • ครูผักกาด

  พิมพ์ภา โอภาส

  สอนทำขนม
สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้าประชาอุทิศ ติดต่อ39/153-4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 02-464-3805แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศสมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป