ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

แนวคิดการออกแบบอาคาร: การออกแบบโดยผสมผสานกับเอกลักษณ์ของเมืองปากน้ำ ซึ่งนำเอาสีสัน เส้นสาย ความโค้งมนของสายน้ำ และคลื่น มานำเสนอผ่านวัสดุพื้นถิ่น
ริมน้ำ ความเป็นเมืองเก่า ผสานเข้ากับความทันสมัยในการออกแบบพื้นที่ เพื่อให้การใช้งานเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างให้ศูนย์ไฟ-ฟ้า เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสมุทรปราการ ออกแบบโดย นิรันดร์ เมฆโปธิ และ ณภัทร มหาอุดมพร บริษัท ERDINI DESIGN Co.,Ltd.วิชาเด่น: สื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์ (Creative Content Creator)ดู ตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ คลิกที่นี่ 
คุณครูไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ หมวดภาษา • คุณครู วริศรา จงเลิศจรรยา

  สอนภาษาอังกฤษ


หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา • คุณครู ธนาศักดิ์ วศินชยานันต์

  สอนเทควันโด

 • คุณครู สมัย ยงยุทธ

  สอนมวยไทย

 • คุณครู ธณัตชัย เหลือรักษ์

  สอนวงดนตรี

 • คุณครู ชาติชาย อนันต์จันรัตน์

  สอนกีตาร์โปร่ง

 • คุณครู ณนันท์ อังศิริกุลโชติ

  สอนร้องเพลง

 • คุณครู อิศวรา วิจิตรจรรยา

  สอนเต้น

 • คุณครู พัชรพร สโมสร

  สอนร้องเพลง


หมวดศิลปกรรม • คุณครู ศิริชัย ดอนสิงห์

  สอนสีน้ำ

 • คุณครู ชัชวาล ช่วยชู

  สอนคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • คุณครู สมยศ รัตนสุวรรณกุล

  สอนวาดเส้น


หมวดสื่อสารสร้างสรรค์ออนไลน์ • คุณครู พัฒนะ จิรวงศ์

  สอนสื่อสาร

สนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ ติดต่อ160/5-6 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์: 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์: 08:30 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 0-2115-1976 , 06-5924-8798แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการสมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป