ประกาศรายชื่อเด็กทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อเด็กทุนไฟ-ฟ้า ปีการศึกษา 2565

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 คงภัค วงษ์ธาตุ ซันนี่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชาอุทิศ
2 วรรณศิริ พลอยงาม แพรว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชาอุทิศ
3 อำนาจ พรมชนะ ลักกี้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาอุทิศ
4 ธนธรณ์ รุ่งแจ้ง ฟิล์ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชาอุทิศ
5 สุพรรษา พุทธเจริญ หนึ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชาอุทิศ
6 พิชัยยุทธ​ สวัสดี ฮาร์ท มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชาอุทิศ

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า จันทน์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 พัณณ์ชารัตน์ ห่วงนาค อิน มัธยมศึกษาปีที่ 5 จันทน์
2 ปาริชาติ ชัยจันดา เค้ก มัธยมศึกษาปีที่ 5 จันทน์
3 ปิยะมาศ พวกพ้อง วิว มัธยมศึกษาปีที่ 6 จันทน์

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 วริทยา วนะรุจิ กัส มัธยมศึกษาปีที่ 6 บางกอกน้อย
2 ติ​ณ​ณ​ภพ​ ชม​ภู​นุช​ แดน มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางกอกน้อย
3 ธาราทิพย์ กำแทง น้ำทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 บางกอกน้อย

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา ไฟ-ฟ้า
1 พรนัชชา ศีลพิพัฒน์ น้ำขิง มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมุทรปราการ
2 พิ​ชา​ดา ​ช้าง​เชี่ยว​กฤษ​ เบล มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมุทรปราการ
3 ศักดิ์สิทธิ์ ทองนิโรจน์ บูม มัธยมศึกษาปีที่ 6 สมุทรปราการ
4 สิรดนัย บูรณะเสน ซีรีย์ ปวช. 3 สมุทรปราการ

 

*รายชื่อดังกล่าวข้างต้นจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2 - ม.6 ปีละ 7,000 บาท / สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.2 - ปวช.3 ปีละ 14,000 บาท

 

หมายเหตุ: สิ่งที่เด็กไฟ-ฟ้า ที่มีรายชื่อข้างต้นต้องทำ: ส่งเอกสารใบสมัครทุนยุวพัฒน์ สำหรับปีการศึกษา 2565 (สามารถรับได้ที่พี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์) / สำเนาหน้า Book bank (ttb เท่านั้น) / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (สถานศึกษาเดิม) และสำเนาแสดงผลการเรียนระดับชั้นการศึกษา (ล่าสุด) / สำเนาการมอบตัวกรณีเปลี่ยนสถานศึกษา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป