ประกาศรายชื่อเด็กไฟ-ฟ้า ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อเด็กไฟ-ฟ้า ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อเด็กไฟ-ฟ้าที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

ณ วันที่ 17 เมษายน 2566

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

ไฟ-ฟ้า

1

ธนทัต ปลาสินธุ์

ตะวัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประชาอุทิศ

2

ธัญรดา ทิพยพัฒน์

ฟาโรห์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชาอุทิศ

3

ธมนวรรณ กลิ่นอุบล

แป้ง

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชาอุทิศ

4

รัชนีกร เซี่ยงหวอง

หลิน

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประชาอุทิศ

5

บุญญา ปานบุญลือ

อั่งเปา

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชาอุทิศ

6

มินตรา คำมูล

มิ้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประชาอุทิศ

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

ไฟ-ฟ้า

1

จักรกฤษณ์ เที่ยงสกุล

โต๋

มัธยมศึกษาปีที่ 4

บางกอกน้อย

2

ภัทรนรินทร์ ธนชวนันท์

มิ้ว

มัธยมศึกษาปีที่ 4

บางกอกน้อย

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

ไฟ-ฟ้า

1

วารุณี พุทธิเภษัช

ฟ้าใส

มัธยมศึกษาปีที่ 2

สมุทรปราการ

2

ศศิวิมล เกตุศิริ

โฟร์

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สมุทรปราการ

3

ภาคิน แซ่เจิว

หนุ่ม

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สมุทรปราการ

4

พัชรพร ใจดวงธรรม

จิ้งหรีด

มัธยมศึกษาปีที่ 5

สมุทรปราการ

 

รายชื่อเด็กทุน ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ระดับชั้นการศึกษา

ไฟ-ฟ้า

1

พรลภัส พันธ์วิเศษ

โฟกัส

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นนทบุรี

2

อัศม์เดช ระโส

ไอคิว

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นนทบุรี

3

แพรวา โพธิ์เลิง

แพรวา

มัธยมศึกษาปีที่ 2

นนทบุรี

4

วาณี วรรัตนธรรม

ฟ้า

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นนทบุรี

5

ธรรมรัตน์ หวานวาจา

การ์ตูน

มัธยมศึกษาปีที่ 2

นนทบุรี

6

ศิรสิทธิ์ ดวงจำปา

เฟรม

ปวช. 1

นนทบุรี

*รายชื่อดังกล่าวข้างต้นจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2 - ม.6 ปีละ 7,000 บาท / สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.2 - ปวช.3 ปีละ 14,000 บาท

 

หมายเหตุ: สิ่งที่เด็กไฟ-ฟ้า ที่มีรายชื่อข้างต้นต้องทำ: ส่งเอกสารใบสมัครทุนยุวพัฒน์ สำหรับปีการศึกษา 2566 (สามารถรับได้ที่พี่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์) / สำเนาหน้า Book bank (ttb เท่านั้น) / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ใบรับรองการเป็นนักเรียน (สถานศึกษาเดิม) และสำเนาแสดงผลการเรียนระดับชั้นการศึกษา (ล่าสุด) / สำเนาการมอบตัวกรณีเปลี่ยนสถานศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป