กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2565

กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)

ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาวนาราม​ (พระอารามหลวง)​ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล เวลา 13.39 น.


วัดมหาวนาราม เดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ นิยมเรียกว่า วัดป่าใหญ่ เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก ได้ก่อสร้างวัดที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งชื่อว่า วัดหลวง เพื่อให้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปพระอินแปง หรือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พ.ศ.2484 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมหาวัน หรือ วัดป่าใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามสมัยนิยมเรียกว่า วัดมหาวนาราม ความหมายของวัด ก็ยังคงเป็นเช่นเดิม คือ แปลว่า ป่าใหญ่ วัดนี้ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงาม มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 10 ศอก สร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง สร้างเสร็จเมื่อวันเพ็ญเดือนห้า ตรงกับวันอาทิตย์ เดือนเมษายน ช่วงเวลาบ่ายสามโมง ซึ่งปรากฏในศิลาจารึกที่ด้านหน้าองค์พระ ทางวัดจึงกำหนดเอาวันเพ็ญเดือนห้าของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง ประชาชนทั้งชาวอุบลราชธานี และผู้มาเยือนจะหลั่งไหลกันมากราบนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปงเพื่อขอพรให้ท่านดลบันดาลให้ประสบสุขตลอดไป

วัตถุประสงค์ในการทำบุญกฐิน “ส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อทุกแรงใจร้อยปันบุญ”

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ในงาน พระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำนุบำรุงพระอารามวัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

นอกเหนือไปจากการได้ร่วมบุญกับทางวัดแล้ว เงินทำบุญในครั้งนี้ทางวัดมหาวนารามยังมีวัตถุประสงค์ในการร่วมจุดประกายพลังการให้คืนสู่สังคมไทย ส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อทุกแรงใจร้อยปันบุญ ด้วยการมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ 6 โรงพยาบาล ประกอบไปด้วย


 1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 2. โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 3. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 4. โรงพยาบาลกองบิน 21
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 6. โรงพยาบาลน้ำยืน

และยังร่วมสนับสนุนการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษา ไปยัง 5 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย ประกอบไปด้วย

 1. โรงเรียนปทุมวิทยากร
 2. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 3. โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
 4. โรงเรียนกิตติญาณวิทยา
 5. โรงเรียนศรีศาสนวิทยา


นอกเหนือไปจากนั้นทางวัดยังร่วมสนับสนุนโครงการพิเศษมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม จากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์ให้มี “ที่พึ่งของผู้หญิง” ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมและ มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ผู้ที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้เข้าใจสัจธรรม ประสงค์ที่จะอยู่สบายตายสงบที่บ้าน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว บำบัดความปวดและอาการที่น่าทรมานอย่างเต็มที่ ดูแลแบบประคับประคอง (home palliative care) อำนวยความสะดวกในการดูแลระยะท้ายที่บ้าน จนหมดเวลาอย่างสงบตามความประสงค์ของเจ้าของชีวิต อีกทั้งยังปันบุญไปยังองค์กรสาธารณกุศลอีกกว่า 200 องค์กร เพื่อส่งต่อ “การให้” ไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ ผ่าน “ปันบุญ” สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) ซึ่งนับว่าเป็นการกระจายบุญต่อให้ได้อย่างทั่วถึงจากการร่วมบุญกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และร่วมส่งต่อพลังใจให้ชุมชน สานต่อทุกแรงใจร้อยปันบุญ ผ่านกล่องรับบริจาคได้ทุกสาขา หรือ

โอนเข้าบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 374-1-08169-3
ชื่อบัญชี วัดมหาวนารามเพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาตประจำปี ๒๕๖๕

หรือที่ www.punboon.org
และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป