กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564

กฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี


วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู เวลา ๑๓.๓๙ น.


วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือท่าจีนห่างจากฝั่งประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เนื้อที่กว้าง ๘๒ ไร่ ๑ งาน มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซึ่งเรียกกันว่า “ หลวงพ่อโตวัดป่าไลไลยก์”

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า ๑,๒๐๐ ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศแวะเวียนมาไม่ขาดสาย โดยเฉพาะการมากราบไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ สูง ๒๓.๔๗ เมตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรี นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสถานที่น่าสนใจอีกไม่น้อย เช่น “บ้านขุนช้าง” เรือนไทยโบราณแบบคหบดีที่สร้างขึ้นตามคำพรรณนาในนิทานคำกลอนเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน, หอศิลป์อนุสรณ์ สุรพล สมบัติเจริญ รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ที่บริเวณรอบวิหารหลวงพ่อโต ให้ผู้ที่มาทำบุญไหว้พระ ได้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ : เป็นพระก่ออิฐถือปูน ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง ๒๓.๔๗ เมตร หลวงพ่อโตเดิมน่าจะเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งเหมือนวัดพนัญเชิงในสมัยแรกๆ
  • ภาพเขียนเรื่องราว ขุนช้าง-ขุนแผน : รอบ ๆ วิหารของหลวงพ่อโต มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวของขุนช้าง-ขุนแผน ตั้งแต่เริ่มเรื่อง จนถึงตอนสุดท้าย เป็นภาพที่สวยงาม และได้ความรู้
  • เรือนขุนช้าง : เป็นเรือนไทยแบบโบราณ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าเลไลยก์ สร้างเป็นเรือนไทยไม้สักหลังใหญ่กว้างขวาง ตามเรือนของขุนช้างในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
  • ตลาดต้องชม : ภายในบริเวณวัด เป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีเมืองสุพรรณ

วัตถุประสงค์ในการทำบุญกฐิน “หนึ่งแรงใจร้อยปันบุญ”

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ ในงาน พระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำนุบำรุงพระอารามวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

นอกเหนือไปจากการได้ร่วมบุญกับทางวัดแล้ว เงินทำบุญในครั้งนี้ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ยังปันบุญไปให้กับองค์กรสาธารณกุศลอีกกว่า ๑๓๐ องค์กรสาธารณกุศล ภายใต้เวปไซต์ “ปันบุญ” สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กรสาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) ซึ่งนับว่าเป็นการกระจายบุญต่อให้กับองค์กรสาธารณกุศลได้อย่างทั่วถึงจากการร่วมบุญกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้


รายละเอียดองค์กรสาธารณกุศลภายใต้เวปไซต์ปันบุญ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
มูลนิธิกำลังใจ มูลนิธิยุวพัฒน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มูลนิธิสายเด็ก 1387
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า สถาบันราชประชาสมาสัย
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ฟอร์เด็ก มูลนิธิกาญจนบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มูลนิธิดวงใจใหม่
มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สภากาชาดไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช-อินเดีย1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิราชประชาสมาสัย มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากฯ จ.ตาก มูลนิธิฯ พระราชวังเดิม มูลนิธิคุ้มเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเพือวัดบุพพารามสาวัตถีอินเดีย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มูลนิธิดวงประทีป สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog Foundation) มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โรงเรียนมีชัยพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มูลนิธิเวชดุสิตฯ
มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว มูลนิธิรามาธิบดีฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศิริราชมูลนิธิ
มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธินวธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลนิธิทีเอ็มบี มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ มูลนิธิสัมมาชีพ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย / Kenan Foundation Asia กองทุนอาคารคุ้มเกศ
มูลนิธิสันติสุข มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเรา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิกระจกเงา
สหทัยมูลนิธิ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดท่ามะไฟ วัดมกุฎกษัตริยาราม
มูลนิธิศุภนิมิต โบสถ์พระกุมารเยซู *** มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย วัดมาบจันทร์ คริสตจักรพระพรไพบูลย์ *** วัดดอนจั่น
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด วัดอรุณราชวรารามฯ วัดวรนาถบรรพต วัดพระบาทน้ำพุ
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ คริสตจักรมหาพรรังสิต *** คริสตจักรนิมิตใหม่ *** วัดหัวลำโพง
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง (วัดโพธารามมหาวิหาร) วัดวงเทพ วัดธาตุทอง
มูลนิธิบ้านพระพร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดท่านั่ง
สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม (ประเทศไทย) วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว วัดทิพยรัฐนิมิตร วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) ***


ช่องทางการบริจาค

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และร่วมปันบุญสู่ร้อยกว่าองค์กรสาธารณกุศลภายใต้ www.punboon.org ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. กล่องรับบริจาคได้ทุกสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวันเลขที่ ๔๖๗-๑-๐๗๙๗๙-๘
    ชื่อบัญชี วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ๒๕๖๔
  3. www.punboon.org
  4. Scan QR Code :

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทีเอ็มบีธนชาตประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตรงกับขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู

๐๙.๐๙ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
๑๓.๑๕ น. พุทธบริษัทพร้อมเพรียงกันในพระอุโบสถ
๑๓.๒๙ น. ประธานเดินทางถึงวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
๑๓.๓๙ น. ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์อนุโมทนา
และถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพร

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป