อาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการไฟ-ฟ้า โดยการนำทักษะหรือความถนัดของคุณ มาสอนให้เด็ก ๆ หรือคนในชุมชน
ได้รู้จักพัฒนาตนเอง และปลูกฝังให้พวกเขามีความสุขจากการนำความสามารถที่ได้ ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
มาร่วมจุดประกายเยาวชนและชุมชนด้วยกัน

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีทีบี โครงการที่เปิดรับอาสาสมัคร
เรามีโครงการที่เป็นประโยชน์มากมาย
รอคุณมาร่วมจุดประกายด้วยกัน!
fai-fah for Communities
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
อาสาสมัครทีทีบี
ไม่มีอุปสรรค มีแต่ความร่วมมือร่วมใจ
อาสาสมัครทีทีบี
การ "ให้" ทำให้มีความสุข และความอิ่มเอมใจ
อาสาสมัครทีทีบี
พี่ปลื้มใจ เพราะเราตั้งใจทำมากจริง ๆ
อาสาสมัครทีทีบี
งานที่ออกมามีแต่รอยยิ้ม และความสุข
อาสาสมัครทีทีบี
เรารู้สึกว่า...เราเป็นผู้ให้จริง ๆ ในวันนี้ และมีอะไรที่เราสามารถที่จะให้ชุมชนได้มากขึ้น
อาสาสมัครทีทีบี
ผมรู้สึกว่าการ "ให้" ทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจ แทนที่เราจะเก็บทุกอย่างไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรความรู้
ความสามารถที่เก็บไว้กับตัวเรา สามารถถ่ายทอดให้กับชุมชน

อาสาสมัครทีทีบี
ได้เติมพลังบวกกลับมา ได้คำตอบว่าเราทำไปเพื่ออะไร และสิ่งที่เราทำไปจะไปผลิดอกออกผลเป็นอย่างไร
ในมือของพี่ๆ ในชุมชน

อาสาสมัครทีทีบี
เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด ทุกคนในชุมชนน่ารักมาก
อาสาสมัครทีทีบี
รู้สึกว่าเราช่วยอะไรได้มากกว่าที่เราคิด รู้สึกว่ามันต่อยอดได้จริง ๆ นะ
มันเปิดมุมมองให้เราคิดไปอีกขั้นหนึ่ง

อาสาสมัครทีทีบี
>
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป