ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ (ปิดทำการ)

“ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ ปิดทำการ เตรียมพบกับศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า แห่งใหม่เร็ว ๆ นี้”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ info@ttbfoundation.org หรือ โทร 0 2299 1956

ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ (ปิดทำการ)

แนวคิดการออกแบบอาคาร: ความโปร่งโล่งสบายโดยใช้แสงธรรมชาติ และการเลือกใช้วัสดุที่ยังคงความดิบ เช่น พื้นปูนเปลือย ผนังอิฐสีน้ำตาลแดง สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนแบบไทย ออกแบบอาคารโดยสถาปนิกอาสา Bill Bensley สถาปนิกผู้ที่มีชื่อติด 1 ใน 100 ของสถาปนิกระดับโลกที่นิตยสาร TIME ได้จัดอันดับไว้วิชาเด่น: ครัว, ขนมและเบเกอรี่ดูตารางเรียนของศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ คลิกที่นี่
คุณครูไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ หมวดเสริมความรู้วิชาการ

หมวดครัว

หมวดดนตรี เต้นรำ และกีฬา

หมวดศิลปกรรมสนใจสมัครเป็นเด็ก ไฟ-ฟ้า ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้าประดิพัทธ์ ติดต่อ196, 196/1-2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400วันเวลาทำการ:อังคาร - ศุกร์ : 11:00 - 19:30 น. / เสาร์ - อาทิตย์ : 08:30 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์)เบอร์โทรศัพท์ 02-278-4345 มือถือ 084-387-9091แผนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาส
ให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีทีบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://ttbfoundation.org/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป